Cennik biletów obowiązuje od: 1 luty 2012 r.za przejazd środkami komunikacji MZK Oświęcim (Podstawa prawna: Uchwała Nr XVI/312/11 Rady miasta Oświęcim z dnia 28.12.2011)

 

Bilet jednorazowy

 

Cena biletu

Na liniach normalnych w granicach administracji miasta:  Ulgowy  Normalny
Dzienny 1,60 2,60
Czasowy (ważny 90 minut od chwili skasowania) 2,50 4,00
Jednodniowy za przewóz jednej osoby 6,00 10,00
Rodzinny jednodniowy ważny w soboty, niedziele i święta dla rodziców i opiekunów prawnych dziećmi do lat 14   12,00

 

Bilet jednorazowy

 

Cena biletu

Na liniach podmiejskich i poza granicami administracji miasta: Ulgowy Normalny
Dzienny w strefie I (0km - 10km) 1,90 2,90
Dzienny w strefie II (10km - 20km) 2,50 3,90
Dzienny w strefie III (pow. 20km) 3,10 4,80

 

 

Bilet okresowy

 

Symbol

 

Cena biletu

Ważny jeden miesiąc od daty wystawienia:   Ulgowy Normalny
Ważny na jedną linię w granicach administracji miasta  M1 36,00 70,00
Ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim G1 40,00 80,00
Ważny na 2 sąsiadujące gminy* G2 48,00 95,00
Ważny na 3 gminy sąsiadujące i więcej* G3 61,00 110,00
Ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej** G4 65,00 120,00
Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie GS 70,00 130,00

 

Bilet okresowy

 

Symbol

 

Cena biletu

Ważny 7 dni od daty wystawienia:   Ulgowy Normalny
Ważny na jedną linię w granicach administracji miasta TM1 13,00 20,00
Ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim TG1 14,00 25,00
Ważny na 2 gminy* TG2 17,00 30,00
Ważny na 3 gminy i więcej* TG3 21,00 35,00
Ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej** TG4 25,00 40,00
Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie TGS 30,00 45,00

 

* Na wybranym kierunku przejazdu
** Na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii 22, gdzie obowiązują bilety TG3 lub G3
Dla biletów TG2, TG3, TG4 oraz G2, G3, G4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.

Bilet okresowy imienny w jedną stronę: 50% ceny biletu z punktu 4.
Bilet ulgowy wynikający z powszechnie obowiązujących aktów prawnych: 50% powyższych cen biletów normalnych.
Opłata za przewóz bagażu lub psa: odpowiada jednorazowej opłacie normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są:

  • dzieci uczęszczające do przedszkoli
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • uczniowie szkół policealnych

1. Opłaty dodatkowe:
156,00 zł za brak ważnego dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdu, przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

2. Opłata uiszczona w czasie kontroli lub 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%:
390,00 zł za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

3. Opłaty manipulacyjne (za brak podczas przejazdu):
15,60 zł (pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni w MZK Oświęcim) za brak ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

Jesteśmy wspierani przez

Reklama Oświęcim ACME

FaktyOswiecim.pl
Oswiecimskie24.pl

Prognoza pogody

Pogoda Oświęcim z serwisu